Széchényi 2020

EFOP-3.2.5-17-2017-00012 - LeszEK-E? MTMI pályaorientáció, készség- és kompetenciafejlesztés az egri „Gyakorlóban”


Összefoglaló

A fejlesztéssel érintett intézmény az Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézete.
A 36 hónapos futamidejű projektjavaslat fő célja a pályaorientáció megerősítése az Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézetében, különös tekintettel a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályák választásának népszerűsítésére és ahhoz kapcsolódó kompetenciák fejlesztésére. Kiemelt részcél a tudatos felnőttkori életpálya-építés és a majdani sikeres munkaerő-piaci részvétel megalapozása, az ehhez szükséges készségek elsajátításának, és így a köznevelés eredményességének, hatékonyságának és hátránykompenzáló szerepének javítása érdekében. Ehhez a projekt elsősorban tanórákhoz kötődő tevékenységekkel; végzett diákok, sikeres emberekkel való találkozók megszervezésével, nyílt napokkal, rendhagyó órák megvalósításával, üzemlátogatások szervezésével járul hozzá.

 

Kapcsolódó tevékenységek:
• Én is "gyakorlós" voltam!
• Cégmustra - "MTMI-munkahelyek" testközelből
• LeszeEK-E? Kedvcsináló az egyetemi szintű műszaki és természettudományos képzésekhez
• LeszEK-E? - rendhagyó műhelyfoglalkozások az Eszterházy Károly Egyetemen

 

A speciális MTMI területeket érintő szakkörök, nyári tematikus programú táborok megvalósításával a tanulók pályaorientációs kompetenciafejlesztése, és az intézmény diákjainak körében az MTMI területek népszerűségének növelése a cél.

 

Kapcsolódó tevékenységek:
• Légy természetszerető, örökítsd meg, mutass példát!"
• "Éjjel-nappal természet
• "LeszEK-E-e természettudós?" szünidei természettudományos napközis táborok tudóspalántáknak
• "Középiskolába készülünk!"

 

Az intézményben oktató pedagógusok számára megvalósítandó belső témanapok, pedig a pályaorientációs feladatellátásban érintett szakemberek pályaorientációs célú felkészültségét kívánja támogatni.

 

Kapcsolódó tevékenységek:
C_a_1. Pályaorientációs képzések oktatóknak
C_a_2. Pályaorientációs műhelyfoglalkozások osztályfőnököknek

 

Vállaljuk, hogy az MTMI programokon intézményünk 1319 fős létszámának legalább 50%-a vesz részt, és hogy a projekt keretében 3 MTMI szakterülethez kapcsolódó vállalkozással, céggel alakítunk ki szakmai együttműködést.

 

A projektünkben megvalósítandó tevékenységek eredményeként az intézményünk tanulói körében az MTMI szakmákról alkotott torz kép módosul, a matematika, természettudományos és informatika tárgyak kedveltsége növekszik, a felső tagozatos általános iskolások és a középiskolások egyre több információval rendelkeznek az MTMI területekhez kapcsolódó foglalkozásokról, a képzésről. A sikeres életpályák megismerésével eloszlanak az MTMI tárgyakról, képzésekről és munkahelyekről kialakult a negatív sztereotípiák. A diákok felsőoktatásba való jelentkezése kellő, alapos és széleskörű információk tudatában nem lesz esetleges, így a lemorzsolódás mértéke csökken. A megvalósított programokon résztvevő diákok természethez való viszonya pozitív irányba változik, a beszerzett interaktív eszközöknek köszönhetően növekszik az oktatás minősége, a hallgatói interaktivitás fokozódik, a tanulás élménnyé válik.
A projektben megvalósítandó oktatói pályaorientációs képzések révén növekszik a valódi pályaismereti és önismereti segítséget nyújtani képes szakember. A továbbtanulási döntések előtti együttműködés mértéke növekszik a pedagógusok és a szülők részéről intézményünkben.

 

 


< Vissza