Széchényi 2020

EFOP-3.2.5-17-2017-00012 - LeszEK-E? MTMI pályaorientáció, készség- és kompetenciafejlesztés az egri „Gyakorlóban”


A projekt céljainak meghatározása

Az Európa 2020 stratégia szerint a diákok mintegy 14-15%-a kimarad az oktatásból és képzésből, a középfokú oktatásban a diákok nagyságrendileg csak fele szerez végzettséget, továbbá alacsony a felsőfokú végzettségűek aránya.
A projektjavaslatban ismertetett tevékenységek megvalósítása megkönnyíti a tanulók pályaválasztását, az oktatási rendszeren belüli, illetve az oktatásból a munka világába való átmeneteket. Ezáltal csökkenhet a nem elégséges információkon alapuló rossz döntések aránya, és az emiatt végül oktatási intézményt, vagy az iskola végzettség megszerzése után a szakmát elhagyók száma.
Kiemelten fontos, hogy a korai pályaorientációban a projekt célcsoportjai több forrásból és fórumon keresztül is tájékozódni tudjanak és a továbbtanulási motivációik több csatornán keresztül kapjanak megerősítést.
Fentiek alapján, tehát a projektjavaslat fő célja a pályaorientáció megerősítése az Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézetében, különös tekintettel a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályák választásának népszerűsítésére és ahhoz kapcsolódó kompetenciák fejlesztésére.

 

A projekt részcéljai:
- A tudatos felnőttkori életpálya-építés és a majdani sikeres munkaerő-piaci részvétel megalapozása, az ehhez szükséges készségek elsajátításának, és így a köznevelés eredményességének, hatékonyságának és hátránykompenzáló szerepének javítása érdekében. Ehhez a projekt elsősorban tanórákhoz kötődő tevékenységekkel; végzett diákok, sikeres emberekkel való találkozók megszervezésével, nyílt napokkal, rendhagyó órák megvalósításával járul hozzá.
- A speciális MTMI területeket érintő szakkörök, nyári tematikus programú táborok megvalósításával a tanulók pályaorientációs kompetenciafejlesztése, és az intézmény diákjainak körében az MTMI területek népszerűségének növelése a cél.
- Az intézményben oktató pedagógusok számára megvalósítandó belső témanapok, pedig a pályaorientációs feladatellátásban érintett szakemberek pályaorientációs célú felkészültségét kívánja támogatni.

 

 


< Vissza